AKTUÁLNE PROJEKTY

InoBat

InoBat je technologický akcelerátor, ktorého cieľom je prinášat na evrópsky trh nové energetické riešenia v oblasti batérií, elektromobility a alternatívnych palív.

IPM Group

Skupina IPM („IPM“) poskytuje širokú škálu služieb finančného poradenstva, správy investícií a spravuje viac ako miliardu dolárov.