AKTUÁLNE PROJEKTY

InoBat

InoBat je technologický akcelerátor, ktorého cieľom je prinášat na evrópsky trh nové energetické riešenia v oblasti batérií, elektromobility a alternatívnych palív.