KTO SME

História firmy

Na základe celosvetových skúseností v oblasti start-upov, medzinárodného obchodu a výroby, ako aj investičných a bankových skúseností sa medzinárodne uznávaní mentori, manažéri a prirodzení lídri spojili v oblasti, ktorú už niekoľko rokov skúmajú v rôznych pracovných a vývojových tímoch, teda v oblasti elektromobility.

Našim cieľom je spolu s investičnými a technickými partnermi vybudovat silný projekt nadnárodnej úrovne, presahujúci hranice zaužívaných zdrojov a technológii, s dôrazom na hľadnie riešenia globálnych enviromentálnych výziev.