KTO SME

Na základe celosvetových skúseností v oblasti start-upov, medzinárodného obchodu a výroby, ako aj investičných a bankových skúseností sa títo medzinárodne uznávaní mentori, manažéri a prirodzení lídri spojili v oblasti, ktorú už niekoľko rokov skúmajú v rôznych pracovných a vývojových tímoch, teda v oblasti elektromobility.

Našim cieľom je spolu s investičnými a technickými partnermi vybudovat silný projekt nadnárodnej úrovne, presahujúci hranice zaužívaných zdrojov a technológii, s dôrazom na hľadnie riešenia globálnych enviromentálnych výziev. 

NÁŠ TEAM

MICHAEL JACOBSEN

Michael má rozsiahle skúsenosti ako investor do start-up projektov, ako venture investor vo významných projektoch v Európe, vrátane trhu strednej a východnej Európy. Takisto pôsobí ako mentor na Peter Jones Enterprise Academy, Techstars London a Financial Technology Accelerator Level 39 a Growth Accelerator.

Michael je spoluzakladateľom a spoluvlastníkom (už exitovaného) globálneho multimiliardového zábavného impéria, ktorého základom sú svetové práva na značku Dirty Dancing a portfólia popredných zábavných arén a zariadení v Austrálii.

Michael tiež spolupracoval na celosvetovom projekte „Dirty Dancing on Stage“, ktorý je uznávaný ako jeden z najlepších svetových zábavných projektov. Michael bol tiež zapojený do podpory mnohých veľkých koncertných turné, vrátane legendárnych umelcov ako Elton John, Usher, Bruce Springsteen a Barbra Streisand.

Ďalšou aktivitou Michaela je „Chairs Global Entrepreneurs Agency“. Je to sociálny podnik, ktorý poskytuje programy pre vlády a agentúry, ktoré podporujú Start-upy. GEA získala zákazku na uskutočnenie obchodných misií vo viacerých krajinách a spolupracuje s vládami a kľúčovými zainteresovanými stranami v strednej a východnej Európe na budovaní a rozvoji podnikových ekosystémov v týchto krajinách. Medzi ne patrí napríklad nezisková kampaň Enterprise Slovensko na Slovensku.

MARIÁN GOGA

Marián je spoluvlastník MSM Group, nadnárodnej výskumno-vývojovej a výrobnej skupiny zamestnávajúcej tisíce zamestnancov vo viacerých krajinách Európy. Má dlhoročné skúsenosti s riadením dcérskych spoločností skupiny na Slovensku a v zahraničí. Aktívne pôsobí pri akvizíciách nových zahraničných spoločností a vedie vyjednávacie tímy.

Marian je tiež Predsedom dozornej rady Združenia strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky a zástupcom MSM Group v Združení bezpečnostného a obranného priemyslu na Slovensku.

Jednou z posledných aktivít v oblasti e-mobility bolo založenie firmy MSM e-mobility, ktorá v rámci kontraktu dodáva desiatky dobíjacích staníc pre elektromobily v krajinách strednej Európy.

JOZEF  URBAN

Jozef má dlhoročnú podnikateľskú prax v oblasti investovania, real estate a developmentu, ako aj vo veľko-a-malo obchodnej činnosti. 12 rokov pôsobil v bankovom sektore na významných riadiacich pozíciách v korporátnom a retailovom segmente. Ako výkonný riaditeľ vybudoval sieť 3 distribučných centier na Slovensku, v Čechách a na Ukrajine a sieť 25 maloobchodných predajní. Počas svojej bankovej kariéry riadil retailové pobočky a firemné centrum v Tatra banke. 

Najväčšou prednosťou Jozefa je krízový management, identifikácia problémov, nastavenie a výber managementu, nastavenie rozvojového programu a jeho následná koordinácia. 

Jozef pôsobí ako poradca viacerých významných slovenských a európskych firiem v oblasti investovania, bankovníctva a real estate.